Goedereede opnieuw op de schop!

(Bewerkt persbericht van ADC ArcheoProjecten)

Langs de Klaverseweg in Goedereede liggen de resten van een Romeinse havenplaats. Dat weten we omdat er in dit gebied al meermalen is opgegraven, al sinds 1958, toen archeoloog Jan Trimpe Burger de eerste schep in de grond stak! Er volgde nog een opgravingscampagne in 1982/83 en uiteindelijk werden de veldwerkresultaten binnen een project van Hazenberg Archeologie en de Universiteit Leiden in 2012 wetenschappelijk uitgewerkt en gerapporteerd.

Bij deze Romeinse handelsnederzetting werden goederen waarschijnlijk ter plaatse verhandeld en overgezet vanuit schepen voor verder vervoer landinwaarts. De vindplaats maakt daarmee deel uit van een uitgebreid handelsnetwerk dat zich vanuit het zuiden via rivieren en kreken uitstrekt langs de Romeinse nederzettingen in Zuid-Holland tot de grens van het Romeinse Rijk (de limes) op de zuidelijke oever van de Rijn.

Door de uitbreiding van een melkveestal aan de Klaverseweg kunnen we nóg een stukje van de vindplaats onderzoeken. Dit doen we samen met de amateurarcheologen van vereniging De Motte. Een aantal van deze Motte-leden was al betrokken bij het Hazenberg Archeologie/UL onderzoek in 2012 en een enkeling zelfs bij de campagnes van Trimpe Burger. Voor het komend onderzoek maken we dan ook dankbaar gebruik van hun expertise!

De provincie Zuid-Holland heeft via de Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland geld beschikbaar gesteld voor de participatie van amateurarcheologen en andere vrijwilligers. Niet alleen zullen zij helpen bij de opgraving, maar ook bij de uitwerking en rapportage van het onderzoek. Daarnaast zullen zij een grote rol spelen in de publieksvoorlichting.

Naast nieuw onderzoek zullen delen van de opgravingsputten van Trimpe Burger opnieuw worden uitgegraven, waarbij we gebruik gaan maken van technieken die destijds niet beschikbaar waren, zoals een metaaldetector. En omdat dit onderzoek destijds door de rijksdienst werd uitgevoerd zal ook de RCE (de huidige rijksdienst) financieel een steentje bijdragen om de vondsten te bergen en de gegevens uit te werken.

In de tweede helft van juni gaat het ADC samen met de leden van De Motte aan de slag. De locatie zelf is helaas niet toegankelijk voor publiek, maar in het najaar zullen de vondsten en bevindingen worden tentoongesteld op het eiland Goeree-Overflakkee. Dus houd deze website en social media in de gaten!

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .