DOW-Archief

Archief  “Zoek mee naar De Oude Wereld”

Kaartmateriaal

Kaart van Bleau, 1645

Kaart van Westvoorn uit ongeveer 1695. Goeree maakte in die tijd deel uit van het Land van Voorn, samen met Voorne en Putten. Westvoorn dus niet verwarren met Westvoorne, de plaats op het huidige Voorne-Putten.

Artikelen

Friedrich van Vervou, 1618, Eenige Aentekenigen van ’t Gepasseerde in de Vergadering van de Staten-Generael anno 1616, 1617, 1618, 1619, 16,20 (origineel handschrift)

Friedrich van Vervou, 1618, Eenige Aentekenigen van ’t Gepasseerde in de Vergadering van de Staten-Generael anno 1616, 1617, 1618, 1619, 16,20 (heruitgave door het Friesch Genootschap, 1874)

Pieter Jansz. Twisch, 1619/20, Chronyc van de Onderganc der Tyrannen: ofte Jaerlykcksche Geschiedenissen van Werltlycke en Kercklijcke saecken van Christi Geboorte tot desen tijd toe; etc.

Willem Baudartius, 1620, Memoriën, of te Cort Verhael de Dedenckweerdichste so Kercklicke als Wereltlicke Gheschiedenissen, van den Jaare 1603 tot in het Jaer 1624

Hendrick van Dam, 1682, Beschrijvinghe van alle de Plaatsen en Polders die ingebroken zijn door de schrikelijcke Watervloedt, etc.

Mattheus Smallegange, 1696, Nieuwe chronyk van Zeeland, eerste deel, vervattende de voor desen uitgegeven Chronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden en Heerlijkheden

Leonard Smids, 1711, Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen … oudheden, gewoontens en lands wysen

Hugo Fransiscus Heussen, 1719, ‘Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland,: behelzende een verhaal van de opkomste en bevolkinge der steden en dorpen; de opbouwinge van kerken … hare oversten en geleerde mannen … : getrokken uit de oude handschriften … en uyt verscheide boeken …’, 

Kornelis van Alkemade, 1729, Beschrijving van de stad Brielle en den Lande van Voorn

David van Hoogstraten, 1729, ‘Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek, behelzende zo het voornaamste, dat vervat is in de woorden-boeken van Morery, Bayle, Buddeus, enz…’

Adrianus Pars, 1745, Catti aborigines batavorum, dat is: de Katten, de voorouders der Batavieren ofte de twee Katwijken, aan see en aan den Rijn : met aantekeningen; nevens een verzameling van Katwyksche, Rynsburgsche, en andere Nederlandsche oudheden.

Gerardus Jongejan, 1823, ‘Beschrijving van het eiland Westvoorn, meest bekend onder de naam, van: Eiland Goedereede’.  

Nicolaas Westendorp (1837), In: ‘De vriend des vaderlands: een tijdschrift, toegewijd aan …, Volume 2;Volume 11’ 

Benjamin Boers, 1843, Beschrijvinging van het eiland Goedereede en Overflakkee

Jacobus Craandijk ,1878, Wandelingen door Nederland met pen en potlood (7 delen) Jacobus Craandijk – 1875-1884 (1ste druk)