Valkenburg

Op het terrein ‘De Woerd’ in Valkenburg zijn de resten gevonden van een Romeinse militaire vicus, een klein (handels)stadje dat ontstond in de buurt van een Romeins fort (castellum). De resten zijn in de jaren ’70 en  ’80 opgegraven.

Valkenburg is de enige plaats in Nederland waar we beschikken over complete en gevarieerde plattegronden van een militaire vicus. Het betreft een dertigtal plattegronden van onder andere woonhuizen, taveernes, kelders, boerderijen, en bijgebouwen. Deze plattegronden zijn, in vergelijking met plattegronden uit andere Romeinse vici in Nederland, buitengewoon goed geconserveerd.

Het doel van dit onderzoek is de beschikbare Romeinse gebouwenplattegronden van ‘De Woerd’ te digitaliseren en daarna te publiceren, waarbij de verschillende typen gebouwen worden geïdentificeerd en gedateerd. Daarnaast kijken de onderzoekers ook naar verbanden tussen de vicus in Valkenburg en het nabijgelegen fort (centrum van Valkenburg), andere militaire en civiele bebouwing en grafveld (Marktveld/Veldzicht), en het mogelijke havencomplex bij ‘De Woerd’. Op die manier hopen de onderzoekers een ‘blauwdruk’ te maken waardoor andere archeologen bij andere vici langs het Nederlandse deel van de Romeinse rijksgrens (limes) gemakkelijker resten van gebouwen, alsook de inrichting van een vicus als geheel, kunnen interpreteren.

Op een later te organiseren symposium over (militaire) vici zullen twee publicaties worden gepresenteerd, waarvan er één populairwetenschappelijk zal zijn. Daarnaast zal er op ‘De Woerd’ een informatiepaneel worden geplaatst met verdere informatie over de plek. Dit zal één van vier panelen zijn die in de gemeente Katwijk worden geplaatst.

 

Publicaties

RomeinenOpdeWoerdRomeinen op de Woerd, Reconstructie van een woonwijk op grond van een vergeten opgraving in Valkenburg (ZH), W.K. Vos, E. van der Linden en B. Voormolen, 2012. In de reeks ‘Romeinen in…’ 80 pagina’s.

€ 15,00

Te bestellen via de webshop van Hazenberg Archeologie

 

???????????????????????????????Rondom Romeinse Rijtjeshuizen, Archeologisch onderzoek naar de Romeinse vicus van Valkenburg (ZH) `De Woerd`, W.K. Vos, 2012. Hazenberg Archeologische Serie 2. 256 pagina’s.

€ 34,95

Te bestellen via de webshop van Hazenberg Archeologie.