romeinsekust.nl

Deze weblog begon ooit als ‘Odyssee-blog’ en is nu omgedoopt tot Romeinsekust.nl. Hier zullen een heleboel verschillende archeologen bloggen over het Romeins Onderzoek langs de Nederlandse kust, veelal in het kader van het NWO Odyssee-project. In het archief van deze blog zijn alle posts van het vroegere Odyssee-blog opgenomen.

Sinds enkele jaren volgt deze website ook de ontwikkelingen van de Nedergermaanse Limes en het grootschalige internationale initiatief “Bridging the North Sea”.

In 2020 en 2021 zal de RomeinseKust.nl ook het podium biede voor de het citizen science project “Zoek mee naar de romeins stad De Oude Wereld”.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
1Arch/Hazenberg Archeologie
t. 071-5126 216
e. redactie@hazenbergarcheologie.nl