Aardenburg

Van 1955 tot 1988 zijn in het Zeeuwse Aardenburg (gemeente Sluis, West-Zeeuws Vlaanderen) grootschalige opgravingen uitgevoerd naar de Romeinse resten in de ondergrond van deze oude stad. Hierbij zijn onder andere de sporen gevonden van een versterking (castellum) en een omliggende nederzetting (vicus) uit circa 175-275 n.Chr. Tot een volledige wetenschappelijke uitwerking van dit onderzoek is het echter niet gekomen. Dat is bijzonder spijtig, omdat uit recente onderzoeken in Vlaanderen, Frankrijk en Engeland blijkt dat Aardenburg een sleutelrol heeft gespeeld in de Romeinse kustverdediging van de zuidelijke Noordzee. Ook moet Aardenburg in die periode een scharnierpunt zijn geweest in de regionale en overzeese contacten in het noordwesten van het Romeinse Imperium. Uitwerking van een aantal resultaten met behulp van moderne onderzoekstechnieken en volgens de nieuwste kwaliteitsmaatstaven kan dan ook belangrijke nieuwe inzichten geven en een basis leggen voor integraal wetenschappelijk onderzoek.

Zowel in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) als in de provinciale onderzoeksagenda voor archeologie van Zeeland (POAZ) is de uitwerking van Romeins Aardenburg als van nationaal en internationaal  belang aangeduid. De Provincie Zeeland geeft daarom aan dit onderzoek grote prioriteit. De SCEZ heeft de subsidieaanvraag ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De nu gehonoreerde aanvraag is ingediend in het kader van het landelijke programma voor de uitwerking van belangrijk achterstallig onderzoek in Nederland, Programma Odyssee.
(bron: SCEZ)