Ockenburgh

In de jaren dertig van de vorige eeuw voerde dr. J.H. Holwerda opgravingen uit op het terrein van Ockenburgh (Waasdorp/Zee 1988). Hij was enthousiast gemaakt door drs. N.J. Pabon, conservator in het Haagse gemeentearchief. Pabon deed onderzoek naar Romeinse wegen in de omgeving van Den Haag en wees Holwerda op het terrein van Ockenburgh waar veel vondstmateriaal was aangetroffen. Holwerda vermoedde de aanwezigheid van een “zeer uitgebreide en belangrijke nederzetting” en kreeg toestemming en subsidie van de gemeente om opgravingen uit te voeren.

In de periode 1930-1936 werd jaarlijks een aantal
weken opgegraven hetgeen resulteerde in een publicatie van Holwerda over een
Bataafsch dorp op Ockenburgh (Holwerda 1938). Zijn conclusie was dat op
Ockenburgh een “absoluut inheemschen nederzetting” van een “groote
armelijkheid” lag. Nog decennia lang bleef het kenmerkende proefsleuvenpatroon
van Holwerda open liggen en konden verzamelaars prachtige collecties van
bijzondere vondsten van Ockenburgh aanleggen.

Inventarisaties van vondsten in de jaren tachtig (Waasdorp/Zee 1988) en
opgravingen van de afdeling Archeologie van Den Haag in de periode 1993-1997
maakten de werkelijke betekenis van de archeologische resten van Ockenburgh
duidelijk (De Hingh/Van Ginkel 2009; Archeologische kroniek van Holland 1993-
1997, Kersing/Waasdorp 1993, 1995 en 1996). De inventarisaties van de
verschillende collecties hadden al aangetoond dat Ockenburgh zeker geen
armelijke, inheemse nederzetting was en dat er bovendien sprake was van een
militaire component. Tijdens de opgravingen konden de oude proefsleuven van
Holwerda nog eens onderzocht en ingemeten worden. Daarnaast zijn nieuwe
stukken opgegraven en bleek uit de combinatie van vondstmateriaal en
grondsporen dat op Ockenburgh in de Romeinse tijd zowel de bewoningssporen
van burgerlijke bebouwing (vicus) als mede een kleine fortificatie hebben
bestaan.

Publicaties

Wijchen_publieksboek-OMSLAG-def.inddOckenburgh-Den Haag, Romeins fort bij de kust, J.L. Bolt, 2012. In de reeks ‘Stap in het verleden’. 48 pagina’s.

€ 5,00

U kunt dit boek bestellen door een email te sturen naar  archeologie@denhaag.nl o.v.v. bestelling.

 

 

 

kaft hop 13Den Haag Ockenburgh, Een fortificatie als onderdeel van de Romeinse kustverdediging, J.A. Waasdorp (red.) 2012. Haagse Oudheidkundige Publicaties 13. 158 pagina’s.

€ 20,00

U kunt dit boek bestellen door een email te sturen naar  archeologie@denhaag.nl o.v.v. bestelling.