Texel

De opgraving beslaat een terrein van ca 11,5 ha met sporen van ongeveer 3000 jaar bewoning en gebruik voor andere doeleinden (vooral landbouw maar ook wat begravingen) uit de periode ca 1350 v.C. tot ca 1400 n.C. Alles zit over elkaar heen en er is dus sprake van een aardig zoekplaatje. De resultaten tot ca 100 v.C. zijn opgenomen in het proefschrift van Flip Woltering, samen met gegevens uit ander onderzoek op Texel (veldkartering en
paleogeografische reconstructies van het Texelse landschap). Aan Romeinse tijd, vroege-
en late middeleeuwen is in de loop der jaren al veel gedaan en dat werk wordt nu zo
goed mogelijk voltooid.