Arjen Bosman

Arjen V.A.J. Bosman (Haarlem, 1963), is van jongs af aan betrokken bij het onderzoek naar Romeins Velsen; hij ging al met zijn ouders mee in 1964. Hij begon zelf te graven in Velsen  als AWN-er in 1977. Na de militaire dienst, o.a. in Libanon, is hij in 1985 culturele prehistorie (archeologie van de Romeinse tijd) aan de  Universiteit van Amsterdam gaan studeren. In 1997 is hij gepromoveerd op basis van het proefschrift: Het culturele vondstmateriaal van de Vroeg-Romeinse versterking Velsen 1. Sindsdien heeft hij diverse banen gehad in verschillende sectoren van de archeologie. Tegenwoordig is hij eigenaar van Military Legacy, een expertise bureau voor archeologie en krijgsgeschiedenis in de periode van 1870 tot 1999. Tevens is hij docent bij Livius Onderwijs. In 2010 verscheen het door Jona Lendering en hem geschreven boek: De rand van het Rijk, De Romeinen en de Lage Landen. Hij is hoofdaanvrager en projectleider van het NWO Odyssee-project ‘Het Vroeg-Romeinse havenfort Velsen 2 (Noord-Holland), Een integrale analyse van landschap, sporen en vondsten’. Daarnaast werkt hij in opdracht van de provincie Noord-Holland aan het Romeinse deel van de de vindplaats Velserbroek B6. Arjen is een materiaalspecialist voor Vroeg-Romeins vondstmateriaal en Romeinse gemmen.