Voorburg-Arentsburg

De Romeinse haven van Voorburg-Arentsburg

In 2007-2008 is door het Amsterdam Archeologisch Centrum van de UvA een opgraving uitgevoerd in Voorburg-Arentsburg. Tijdens dit onderzoek is een Romeinse haven van minimaal 33 x 110 meter ontdekt. Deze een aantal keren in de Romeinse tijd systematisch uitgebaggerde haven heeft minimaal twee faseringen van kadewerken gekend. Deze kades – gedateerd op basis van dendrochronologisch onderzoek (fase I: rond 160 na Chr.; fase II: rond 210 na Chr.) – bestaan uit rijen van ingeheide kadepalen. In de havengeul zijn diverse lagen onderscheiden met gigantische hoeveelheden cultureel en organisch vondstmateriaal. Uit de analyse van het vondstmateriaal is naar voren gekomen dat de Romeinse haven van Voorburg-Arentsburg niet alleen een invoerhaven voor eigen gebruik, maar ook een doorvoerhaven is geweest. De haven lijkt een rol te hebben gespeeld in de bevoorrading van de militaire steunpunten in de West-Nederlandse kustzone.