Odyssee

“Met het programma Odyssee wordt de wetenschappelijk verdiepende ontsluiting beoogd van dat archeologisch veldonderzoek dat in de jaren 1900-2000 is uitgevoerd is, maar niet nader uitgewerkt en gepubliceerd werd en dat hetzij qua belang het nationaal niveau overstijgt, hetzij van belang is voor de aanscherping van de onderzoeksvragen van nieuw onderzoek en/of een bijdrage kan leveren aan het selectie- en besluitvormingsproces rond archeologische interventies bij ruimtelijke ingrepen.” (bron website NWO)